Prispejte k skvalitneniu životného prostredia

Podľa prieskumov patríme ku krajinám, u ktorých nie je triedenie odpadu až taká samozrejmosť, ako u vyspelých európskych krajín. Aj keď vo väčšine miest sa nachádzajú kontajnery na konkrétne druhy odpadu, pohodlnosť vždy zvíťazí. Každý z nás však môže prispieť k skvalitneniu životného prostredia. Treba len chcieť.

Prispejte k skvalitneniu životného prostredia
Prispejte k skvalitneniu životného prostredia (Foto: unsplash.com)

Začnite triedením odpadu a minimalizujte odpad

Hovorí vám niečo Zero Waste? Po slovensky by sa dalo povedať, že je to život bez odpadu. Na Slovensku pribúda počet obchodov, ktoré predávajú tovar bez zbytočných obalov a tovar umiestňujú do látkových vreciek, ktoré sú v prírode voľne rozložiteľné, poprípade ho predávajú v sklenených nádobách. V podstate má táto myšlienka logiku – chcú minimalizovať odpad a učia nás, že sa dá žiť bez igelitových sáčkov a tašiek.

Ak chcete prispieť k skvalitneniu životného prostredia, začnite triediť odpad. Plasty, tetrapaky, kovy, papier – všetko dávajte do kontajnera na to určeného. Biologický odpad dávajte na kompostovisko alebo do kontajnera, ktorý je určený priamo na biologický odpad (kontajner hnedej farby).

Kúpte si filtre pevných častíc, ktoré eliminujú nebezpečné výfukové plyny unikajúce do ovzdušia

Filter pevných častíc (nájdete ho aj pod názvom DPF filter) má za úlohu filtrovať častice výfukových plynov, ktoré ničia naše ovzdušie a aj naše zdravie. Tým, že áut je na cestách z roka na rok viac a v poslednom roku sa v médiach prepierala aféra Dieselgate, ktorou sa „preslávil“ automobilový koncern Volkswagen, by vám kúpa nového filtra pevných častíc nemala byť ľahostajná.

Regenerácia

Tieto filtre pevných častíc je potrebné dať po určitom čase vyčistiť. Regeneráciu DPF filtra by sme mohli pokojne porovnať k vypaľovaniu. O regeneráciu DPF filtra sa stará riadiaca jednotka, ktorá zvýši teplotu výfukových plynov na viac ako 500ºC.

Text:PR