Nebojte sa pozrieť pravde do očí

Insolvencia, čiže stav, kedy firma nie je schopná plniť si svoje záväzky, je v každej ekonomike normálnym javom. Aj právnické osoby podliehajú krízam a zániku, a v dôsledku ekonomickej recesie tak robia ešte o niečo častejšie ako v časoch prosperity. O tom, ako sa vieme vyrovnať s úpadkom, si môžeme niečo viac teraz povedať.

Nebojte sa pozrieť pravde do očí
Nebojte sa pozrieť pravde do očí (Foto: unsplash.com)

V prípade každého úpadku je prvoradá otázka, ako túto vyhrotenú situácii v živote firmy zvládnuť s čo najmenšími stratami pre všetkých zúčastnených. Ako firmu čo najšetrnejšie „pochovať“, inak povedané zvážiť bezproblémovú likvidáciu spoločnosti.

Druhá šanca pre podnik pomocou reorganizácie

Samozrejme, že niektorým situáciám sa dá vyhnúť aj tak, že sa obrátite na ponuku, v ktorej vám založia vašu novú firmu bez akéhokoľvek vášho pričinenia. Dá sa tak vyhnúť komplikovanému procesu registrácie k DPH, ktorý môže trvať niekedy aj tri mesiace. Vyriešite to vyhľadaním ponuky predaja platcov DPH, ktorá ako zistíte, je veľmi výhodná. Ak to aj napriek tomu inak nezvládnete, môžete to skúsiť s reorganizáciou.

Aj takáto zmena vám môže pomôcť

Insolvenčný zákon, ktorý pred viac ako tromi rokmi nahradil pôvodný zákon o konkurze a vyrovnaní, zaviedol nový postup – reorganizáciu. Na rozdiel od konkurzu, ktorý smeruje k likvidácii spoločnosti prostredníctvom rozpredaja jej majetku, umožňuje reorganizácia jej záchranu.

V tomto režime môže totiž firma aj naďalej vyvíjať podnikateľskú činnosť v medziach takzvaného reorganizačného plánu, na ktorom sa dohodnú veritelia. Cieľom je spoločnosť ozdraviť a následne uspokojiť pohľadávky veriteľov vo väčšej miere, než by bolo možné prostredníctvom konkurzu.

Je len na vás, pre ktorý spôsob sa rozhodnete, ak to bude spoločnosť s ručením obmedzeným, môžete na jej predaji veľmi dobre zarobiť. A možno to chce len čas a trpezlivosť, ktoré sa ale nikde kúpiť nedajú.

Text:PR