Zo západnej Európy sa k nám valí ďalšia revolúcia, tentoraz na poli energií pre domácnosti

Trh s tepelnými čerpadlami v tuzemsku rýchlo maže náskok, ktorý si počas uplynulých desiatok rokov vytvorili krajiny zo západnej Európy, kde má tento zdroj tepla oveľa dlhšiu históriu. Ako by zmeny vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie mohli zmeniť trh u nás, môžu napovedať skúsenosti napríklad z Nemecka, Holandska či Veľkej Británie.

Zo západnej Európy sa k nám valí ďalšia revolúcia, tentoraz na poli energií pre domácnosti
Zo západnej Európy sa k nám valí ďalšia revolúcia, tentoraz na poli energií pre domácnosti (Foto: unsplash.com)

Všetky tri vyššie spomínané krajiny majú ambiciózne ciele na zníženie emisií skleníkových plynov, na ktorých sa zhruba z jednej tretiny podieľa výroba tepla a teplej vody pre domácnosti. Už teraz je jasné, že hlavnú úlohu budú hrať obnoviteľné zdroje tepla v podobe tepelných čerpadiel získavajúcich energiu zo vzduchu či geotermálneho tepla. Zároveň, už dnes je považované za „samozrejmosť“, že tepelné čerpadlá z energetického mixu postupne vytlačia aj zemný plyn, ktorého využívanie je u novostavieb potlačované už teraz.

Prečo práve tepelné čerpadlá, skúsenosti z krajín západnej Európy ukazujú, že tento zdroj tepla rieši prakticky všetky výzvy spojené so znižovaním uhlíkovej stopy, a to:

  • Schopnosť vyrobiť teplo „lokálne“, napr. umiestnením jednotky tepelného čerpadla na pozemok pri konkrétnej nehnuteľnosti. Nie je teda potrebné budovať nové distribučné siete tepla či vo veľkom modernizovať existujúce. Zároveň, proces zavádzania obnoviteľných zdrojov tepla možno týmto decentralizovať, a to na úroveň konkrétnej domácnosti, čo celý proces môže zrýchliť.
  • Schopnosť poskytnúť dostatok tepla a teplej vody bez ohľadu na aktuálnu poveternostné podmienky. Práve z tohto dôvodu dochádza k masívnemu rozširovaniu tepelných čerpadiel vo Švajčiarsku, ktoré sa nechce spoliehať na nestabilné dodávky z Nemecka počas zimných období.
  • Schopnosť vyrábať teplo lacno bez nutnosti masívnych dotácií zo štátneho rozpočtu, ako je tomu napríklad u veterných elektrární v Nemecku.
  • Teplo a teplú vodu vyrobiť s minimálnym dopadom na životné prostredie, a to aj vďaka moderným chladivám.
  • Možnosť využiť odpadové teplo, napr. zo staníc metra, priemyselných objektov, kancelárskych budov, športovísk a pod. za pomoci rekuperácie.

Už dnes nájdeme v západnej Európy celé mestské štvrte, v ktorých sú energie vyrobené výhradne z obnoviteľných zdrojov, v drvivej väčšine prípadov potom práve prostredníctvom tepelných čerpadiel. Do budúcnosti možno potom počítať s tým, že „karbónovo neutrálne“ budú vďaka tepelným čerpadlám aj také aglomerácie ako Viedeň, Mníchov, Hamburg, Miláno, Kodaň a ďalšie európske mestá zapojené do projektu C40 Cities.

Ak hľadáte spôsob, ako dosiahnuť nízke účty za teplo, venujte pozornosť výhodám, ktoré vám môžu priniesť tepelné čerpadlá. Zmeny, ku ktorým dnes dochádza na realitných trhoch je možné prirovnať k zmenám v automobilovom priemysle, kde takisto silnejú tlaky na znižovanie emisií skleníkových plynov a ľudia kupujúci nové auto dnes tak berú do úvahy to, ako nové auto bude spĺňať budúce nároky na šetrnosť k životnému prostrediu.

Text:PR