Ako získať kvalitný preklad textov?

Aj napriek tomu, že sa dohovoríme viacerými cudzími jazykmi, preklady textov sú stále potrebnejšie. Ako ale môžete spoznať, či je preložený text skutočne kvalitným prekladom? A čo môže urobiť zadávateľ, aby od prekladateľa získal čo najlepší výsledok?

Ako získať kvalitný preklad textov?
Ako získať kvalitný preklad textov? (Foto: Bigstockphoto)

Pochopiteľne sa nedá prekladať otrocky od slova do slova tak, aby to vyzeralo naozaj verne. Dobrý prekladateľ musí byť schopný vybrať si istú mieru výrazovosti. Samozrejme, výnimkou sú úradné preklady, ktoré musia byť preložené úplne presne. Príliš doslovný preklad textov pôsobí kostrbato, naopak voľne preložené texty sa niekedy môžu dosť odchýliť od pôvodného textu. Výsledný preklad by mal mať rovnaký účinok ako má originál v pôvodnom jazyku.

Ako získať dobrý preklad textov?

Pravdepodobnosť, že dostanete naozaj dobrý preklad textov, môžete zvýšiť aj sami, a to niekoľkými krokmi. V prvom rade je dôležité vybrať si kvalitného prekladateľa, s ktorým bude každý preklad textov kvalitný. Text si určite neprekladajte sami. Neobratné a nevhodné použitie cudzieho jazyka síce môže byť zábavné, no v prípade oficiálnych textov je to nevhodné a v niektorých kultúrach dokonca urážlivé.

Vyberajte pozorne

Pri výbere nového prekladateľa sa pýtajte na skúsenosti, vyžiadajte si ukážky jeho práce a kontakty na referencie. Skúmajte, či prekladateľ dobre pozná danú tému. Mal by byť odborníkom na danú problematiku, čo je dôležité predovšetkým pri odborných a technických prekladoch. Kontaktujte zákazníkov vybraného prekladateľa a osobne sa pýtajte na referencie. Nezabudnite si detailne preštudovať webovú stránku prekladateľa alebo prekladateľskej agentúry. Ak sľubujú jazykovú korektúru, určite by na nej nemali mať hrúbky. Len od kvalitnej agentúry získate dobrý preklad textov. Bratislava ale aj iné mestá skrývajú niekoľko prekladateľských agentúr, preto vyberajte naozaj pozorne.

Text: PR