Ako najlepšie v súčasnosti využijete ekonomické vzdelanie?

Podľa rakingovej a ratingovej agentúry ARRA sa pri hodnotení vysokých škôl neustále zisťuje uplatnenie absolventov našich vysokých škôl. Najlepšie sú na tom tí, ktorí sa venovali vedeckému výskumu a publikačnej činnosti. Tu je šanca takmer dvojnásobná. Stav a vývoj nezamestnanosti týchto mladých ľudí sa ale hodnotí každoročne.

Ako najlepšie v súčasnosti využijete ekonomické vzdelanie?
Ako najlepšie v súčasnosti využijete ekonomické vzdelanie? (Foto: pixabay.com)

Kto je dnes najžiadanejší?

Okrem skúseností s výskumom a prácou na kvalitných laboratórnych váhach sú na tom ešte dobre absolventi ekonomických škôl, strojárenstva a informatiky. Opačný problém majú v súčasnosti najmä pedagogické smery, čomu sa na základe stavu nášho školstva ani nemusíme tak veľmi čudovať.

Pokiaľ sa teda študent vysokej školy dostane od vypracovania seminárnej práce až k získaniu vysnívaného titulu, môže premýšľať o hľadaní vhodného zamestnania. Ak sa nerozhodne podnikať, nemusí to mať ale jednoduché ani spomínaný ekonóm. My sme sa pozreli na to, v ktorých oblastiach by sa mu malo dariť asi najviac.

Finančný poradca

Na prvý pohľad to nemusí znieť veľmi lákavo, no pokiaľ vás baví ekonomika a hospodárske výsledky, z ktorých vám môžu výkonné cartridge Lexmark vytlačiť zaujímavé analýzy, mohli by ste to v tejto oblasti skúsiť. Je stále veľmi veľa ľudí, ktorí si so svojou finančnou situáciou nevedia poradiť a obracajú sa na ľudí, ktorí majú v tomto smere viac skúseností. Finančná gramotnosť je v našej krajine na nízkej úrovni, tak to vyskúšajte a pokúste sa to zmeniť.

Účtovník

Aj ten má vysoké možnosti uplatnenia. Spoločností, ktoré ich pre svoje riadenie financií potrebujú je naozaj viac než dosť. Dobrý účtovník sa dnes naozaj uživí, základom je, aby popri svojom neustálom sedení a monotónnej práci využíval vhodné ergonomické pomôcky, ktoré ju uľahčia.

Analytik

Mnohé podniky a neziskové organizácie chcú mať po svojom boku niekoho, kto sa detailne postará o ich rozpočet, aby im pomohol určiť, kde môžu urobiť škrty a prípadné zmeny. Ako analytik v oblasti rozpočtu môžete takýmto podnikom a organizáciám pomôcť zlepšiť spôsob, akým nakladajú so svojimi peniazmi.

Ak by ste sa predsa len chceli vrátiť na akademickú pôdu, je tu možnosť odovzdať svoje skúsenosti a poznatky druhým, mladším a naučiť ich na realitu. Byť profesorom na vysokej škole zasa taká tragédia nie je a nakoniec to nemusí byť ani váš hlavný a jediný pracovný pomer. Dôležité je, že máte prácu, ktorá vás skutočne obohacuje vo všetkých smeroch.

Text: PR